EN FUNDACJA STATUT LUDZIE PROJEKTY DYSTRYBUCJA KONTAKT

KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

FUNDACJA


Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania Krakowskich Festiwali Filmowych oraz innych imprez związanych z kinem.

Krakow Film Foundation Głównym obszarem działalności fundacji poza organizacją Festiwalu jest m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą; wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, czuwanie nad rozwojem zawodowym i artystycznym polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

  Kompleksową promocją polskich filmów za granicą zajmuje się Krakowska Fundacja Filmowa oraz trzy projekty realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej: Polish Docs, Polish ShortsPolish Animations. Obszar działalności Fundacji w tym zakresie obejmuje m.in. organizację przeglądów polskiej kinematografii czy koordynację stoisk na najważniejszych festiwalach i targach, przygotowanie i wydawanie płyt promocyjnych zawierających kompilację polskich produkcji, przygotowanie i koordynację delegacji polskich twórców i producentów na zagranicznych festiwalach.

W 2016 roku promocja filmów rozszerzona zostaje o sprzedaż pod szyldem KFF Sales&Promotion, co wydaje się naturalnym rozwinięciem dotychczasowych działań Fundacji.

ROZSTRZYGNIĘCIE


Rozstrzygnięcie Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Nr postępowania: ZP/1/2017
CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie

W wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego 6 kwietnia 2017 na usługi społeczne- usługi hotelowe, w tym rezerwacja noclegów dla gości i uczestników 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywającego się w terminie 28 maja- 4 czerwca 2017 r., informujemy, że powyższe usługi zostatały powierzone następującym podmiotom:

Hotel Logos, ul. Szujskiego 5, 31- 123 Kraków
Cybulskiego Guest Rooms, ul. Napoleona Cybulskiego 6, 31-117 Kraków
Hotel Fortuna, ul. Czapskich 5, 31-110 Kraków
Hotel Fortuna Bis, ul. Piłsudskiego 25, 31- 110 Kraków
Hotel Mikołaj, ul. Mikołajska 30, 31- 027 Kraków
Antica- pokoje gościnne, ul. Czarnowiejska 76, 30-054 Kraków
Hotel Maxymilian, ul. Karmelicka 36, 31- 128 Kraków

Hotel Indigo Krakow- Old Town, ul. Św. Filipa 18, 31- 150 Kraków
Grand Ascot Hotel, ul. Józefa Szujskiego 4, 310 123 Kraków

Pokoje gościnne „Poselska 20”, ul. Poselska 20, 31-002 Kraków

2 Bedrooms 16- City Center, ul. Piłsudskiego 6/16, 31- 108 Kraków

hosting zapewnia KEI.PL