EN FUNDACJA STATUT LUDZIE PROJEKTY DYSTRYBUCJA KONTAKT

KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

FUNDACJA


Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania Krakowskich Festiwali Filmowych oraz innych imprez związanych z kinem.

Krakow Film Foundation Głównym obszarem działalności fundacji poza organizacją Festiwalu jest m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą; wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, czuwanie nad rozwojem zawodowym i artystycznym polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

  Kompleksową promocją polskich filmów za granicą zajmuje się Krakowska Fundacja Filmowa oraz trzy projekty realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej: Polish Docs, Polish ShortsPolish Animations. Obszar działalności Fundacji w tym zakresie obejmuje m.in. organizację przeglądów polskiej kinematografii czy koordynację stoisk na najważniejszych festiwalach i targach, przygotowanie i wydawanie płyt promocyjnych zawierających kompilację polskich produkcji, przygotowanie i koordynację delegacji polskich twórców i producentów na zagranicznych festiwalach.

W 2016 roku promocja filmów rozszerzona zostaje o sprzedaż pod szyldem KFF Sales&Promotion, co wydaje się naturalnym rozwinięciem dotychczasowych działań Fundacji.

PRZETARG


Kraków dnia 8 kwietnia 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO

Nr postępowania: ZP/2/2018
CPV: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

W wyniku ogłoszenia zamówienia na usługi hotelowe, w tym rezerwację noclegów dla gości i uczestników 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywającego się w terminie 27 maja- 3czerwca 2018 r., niniejsze usługi zostały powierzone następującym Wykonawcom:

Część 1) NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM
Symposium Cracoviense Sp z o.o.

Część 2 ) NOCLEGI W POKOJACH GOŚCINNYCH
Symposium Cracoviense Sp z o.o.


Kraków dnia 18 kwietnia 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO

Nr postępowania: ZP/1/2018
CPV: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

W wyniku ogłoszenia zamówienia na usługi hotelowe, w tym rezerwację noclegów dla gości i uczestników 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywającego się w terminie 27 maja- 3czerwca 2018 r., niniejsze usługi zostały powierzone następującym Wykonawcom:

Część 1) NOCLEGI W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM
Biuro Turystyki ZNP Logos Tour Sp. z o.o.

Część 2) NOCLEGI W HOTELU CZTEROGWIAZDKOWYM
Grand Ascot Sp. z o.o.
Hotel Filipa 18 Sp z o.o.

Część 3 ) NOCLEGI W POKOJACH GOŚCINNYCH

Firma „Express” s.c.
Platinium One Sp. z o.o.

hosting zapewnia KEI.PL