EN FUNDACJA STATUT LUDZIE PROJEKTY DYSTRYBUCJA KONTAKT

KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

FUNDACJA


Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania Krakowskich Festiwali Filmowych oraz innych imprez związanych z kinem.

Krakow Film Foundation Fundacja działalność rozpoczęła w grudniu 2003 roku po uprzednim zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do jej głównych celów określonych w statucie należy m.in.: krzewienie edukacji i kultury filmowej; promocja polskich filmów w kraju i za granicą; wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, czuwanie nad rozwojem zawodowym i artystycznym filmowców. Fundacja jest głównym producentem Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz Krakowskich Targów Filmowych, jednak z roku na rok wciąż poszerza zakres swojej działalności. Powołanie Agencji Promocji Filmów, zajmującej się promocją twórczości polskich młodych filmowców za granicą, to jeden z kroków mających na celu wprowadzenie w życie założeń statutowych. Wśród innych działań podejmowanych przez Fundację w ramach szerzenia kultury filmowej można wymienić chociażby organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej. Fundacja wciąż nawiązuje współpracę z kolejnymi instytucjami filmowymi zyskując tym samym coraz większą renomę wśród profesjonalistów z branży. Mamy nadzieję, że ciągłe podejmowanie nowych wyzwań i wprowadzanie w życie kolejnych interesujących inicjatyw będzie stanowić nieodłączny element rozwoju Fundacji.

PROJEKTY

Krakowski Festiwal Filmowy


Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z najstarszych imprez w Europie poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy plenerowe oraz spotkania z twórcami.

Polish Docs


POLISH DOCS to wspólny projekt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Krakowskiej Fundacji Filmowej, który został zainicjowany w 2007 roku podczas targów filmowych Sunny Side of the Docs w La Rochelle (Francja). Głównym celem POLISH DOCS jest promocja polskich filmów dokumentalnych za granicą.

Polish Shorts


POLISH SHORTS to projekt zainicjowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Krakowską Fundację Filmową we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, którego głównym celem jest promocja polskich filmów krótkometrażowych (fabuł, animacji, dokumentów) za granicą.

hosting zapewnia KEI.PL