EN FUNDACJA STATUT LUDZIE PROJEKTY DYSTRYBUCJA KONTAKT

KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

FUNDACJA


Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania Krakowskich Festiwali Filmowych oraz innych imprez związanych z kinem.

Krakow Film Foundation Głównym obszarem działalności fundacji poza organizacją Festiwalu jest m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą; wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, czuwanie nad rozwojem zawodowym i artystycznym polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

  Kompleksową promocją polskich filmów za granicą zajmuje się Krakowska Fundacja Filmowa oraz trzy projekty realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej: Polish Docs, Polish ShortsPolish Animations. Obszar działalności Fundacji w tym zakresie obejmuje m.in. organizację przeglądów polskiej kinematografii czy koordynację stoisk na najważniejszych festiwalach i targach, przygotowanie i wydawanie płyt promocyjnych zawierających kompilację polskich produkcji, przygotowanie i koordynację delegacji polskich twórców i producentów na zagranicznych festiwalach.

W 2016 roku promocja filmów rozszerzona zostaje o sprzedaż pod szyldem KFF Sales&Promotion, co wydaje się naturalnym rozwinięciem dotychczasowych działań Fundacji.

ROZSTRZYGNIĘCIE


Rozstrzygnięcie Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Nr postępowania: ZP/2/2017
CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie

W wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego 11 maja 2017 na usługi społeczne- usługi hotelowe, w tym rezerwacja noclegów dla gości i uczestników 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywającego się w terminie 28 maja- 4 czerwca 2017 r., informujemy, że powyższe usługi zostatały powierzone następującym podmiotom:

Hotel IBIS Budget, ul. Pawia 11, 31- 154 Kraków

hosting zapewnia KEI.PL