Przetargi

ZAMÓWIENIE
o wartości poniżej progu unijnego na świadczenia usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

kontakt

patrycja.czarny@kff.com.pl

Krakowska Fundacja Filmowa ogłasza zamówienie na świadczenia usług hotelarskich na potrzeby 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
Wszystkie informacje oraz załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są po zalogowaniu na platformie zakupowej eB2B pod adresem https://kff.eb2b.com.pl

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie przy użyciu zakładki „Załączniki” w części dotyczącej Postępowania w terminie do dnia 31 marca do godz. 13:00.

Zapraszamy do składania ofert.